kldr-foto2

venezuelaakt

Ze světa


Řím: Pocta revolucionáři Antoniu Gramscimu!

Nedávno se na protestanstkém hřbitově v Římě konal pietní akt organizovaný novou Komunistickou stranou Itálie a Frontem komunistické mládeže, který uctil památku legendárního revolucionáře a Mussoliniho vězně…Publicistika
Třídní odbory
region
Módní STB
Sváteční slovo Aleše Rozsívala