BEZ LEGEND: Komunista Stanislav Grospič otevřeně o Pražském jaru 68 !

Jako první v České republice zveřejňujeme odpověď místopředsedy KSČM, lídra třídních odborů a komunistického poslance Stanislava Grospiče ohledně jeho názoru na tzv. Pražské jaro. Text uveřejňujeme v plném znění:

„Osobně, vlivem studia historických materiálů, setkání s řadou pamětníků i vlastní lidskou i politickou zkušeností, nespatřuji ani v Dubčekově mytizovaném vedení, ani v dění po lednu 1968 , nějaký specifický a obrodný model socialismu. Upřímně nevidím nějakou inspiraci pro dnešní dobu.  Spíše mi řada opatření hořce připomíná implementaci kapitalistických prvků a pokus o postupné znovunastolení kapitalismu vůbec. Tuto zkušenost většina z nás pak pocítila po roce 1989 i se všemi neduhy, které tento systém přinesl. Těžko mohu být po třiceti letech zkušeností z kapitalismu jeho přívržencem.

Samozřejmě je pro mě zvláštní, když po tzv. Pražském jaru nejvíce truchlí pravičáci a antikomunisté, možná ale právě tato skutečnost mnohé vysvětluje.

Vývoj roku 1968 v naší zemi probíhal v určitém nejen evropském kontextu. Zajímavé by bylo zveřejnit hodnocení kubánského vůdce Fidela Castra, kritické poznámky Jugoslávského prezidenta Tita , varující před anarchií a nezvládnutím celé situace nebo přepis rozhovoru s generálním tajemníkem KS Francie Waldeckem Rochetem, který nazval události roku 68 „tichou kontrarevolucí“. Stanoviska komunistických a dělnických stran v kapitalistických a rozvojových zemích jsou v drtivé většině kritičtější.

Bylo by dobré ale zmínit i konce těchto specifických cest. Prodlužení Jugoslávie, Polska a Rumunska západními lichvářskými úvěry končícími hospodářským kolapsem a v případě Jugoslávie bratrovražednou válkou, v případě Rumunska krvavým státním převratem. Jsem rád, že k takové situaci v naší zemi nedošlo, naše hospodářská situace neměla se žádným kolapsem co společného, míra zadlužení byla proti dnešku mizivá a rozdělení naší federace, ač mám na něj kritický pohled, neskončilo záští a bratrovražednou válkou. Tyto alternativy vývoje je nutné si vždy při hodnocení vývoje po roce 1968 uvědomovat.

Neříkám, že vývoj po dubnu 1969 poskytl všechny odpovědi a řešení, že provedl přesnou analýzu ani že přesně personálně vyhodnotil situaci. Paradoxem zůstává, že prověrky byly mnohdy zneužity k vyřizování osobních účtů, mocenské hře, i že viníci krize často zůstali v odpovědné funkci. Odpovědi poskytne až střízlivá historická analýza s náležitým odstupem a poctivým využitím archivních pramenů, nikoli plochá a účelová antikomunistická propaganda.

Výsledkem zmíněného postupu bylo, byť v kritizovatelném zakonzervování, udržení socialistického systému na dalších dvacet let. Nikoli bez chyb, s řadou neřešených krizových jevů, na které nakonec doplatil. Ale udržení. Dnes cennější o to víc, že jsme svědky rozkrádání národního majetku, zanedbávání kdysi vystavěné infrastruktury, privatizace a především nadvlády monopolů, zahraničního i místního kapitálu a oligarchie nad většinou našich občanů pod rouškou „liberální demokracie“, která je demokracií více formální než reálnou, která plní více zájmy oligarchie než našich českých lidí. Vykořisťování se znovu stalo součástí života naší společnosti, podobně jako parazitismus na hodnotách vytvořených pracujícími.    

Odmítám jakoukoliv nostalgii. Pokládám za nejdůležitější řešení aktuálních problémů. Historii nelze opakovat, nelze opakovat kontext jednotlivých událostí. Lze se však poučit, hájit zásadní výsledky a obhájit základní myšlenky sociální spravedlnosti a snahy o větší míru demokracie, kterou lidem poskytne pouze systém bez vykořisťování člověka člověkem, tedy socialismus. Pracující člověk a nikoli oligarchie musí být pánem v této zemi. To je historická pravda a nutnost, kterou nelze překřičet ani umlčet.“

Vložte komentář jako první k "BEZ LEGEND: Komunista Stanislav Grospič otevřeně o Pražském jaru 68 !"

Zanechte komentář