Marxistická teorie


Lenin: Stát a revoluce

V. I. Lenin: Stát a revoluce srpen- září 1917 Kapitola I TŘÍDNÍ SPOLEČNOST A STÁT 1. Stát produktem nesmiřitelnosti třídních rozporů S Marxovým učením se…Engels: Zásady komunismu

Zásady komunismu[162] 1. otázka: Co je komunismus? Odpověď: Komunismus je učení o podmínkách osvobození proletariátu. 2. otázka: Co je proletariát? Odpověď: Proletariát je ta společenská…


Harpal Brar: Kniha – Trockismus nebo leninismus

Trockismus nebo leninismus Harpal Brar                                                       Předmluva               Jedním z mýtů spáchaných trockisty s nezanedbatelnou pomocí imperialistické buržoazie je tvrzení, že leninismus a trockismus…