Publicistika

Nezaměstnanost a mládež

Mladí lidé, nejenergičtější a nejtvořivější složka společnosti a nejzranitelnější kategorie pracujících, zakoušejí každodenně následky světové ekonomické krize a náporu protidělnické politiky. Výsledkem této praxe a…