Rudý koutek

Jsme demokraté

Do redakční pošty nám přišel tento dopis, jenž nelze jinak než nazvat hanopisem. Pro ukázku toho, že jsme skuteční demokraté a ne nějakcí cenzoři, zveřejňujeme…