Čech přijatý Asadem: Izraelská politika je rasistická a genocidní, český souhlas s ní je katastrofa a národní hanba!

Ke včerejšímu masakru palestinských obyvatel izraelskou armádou se v rozhovoru vyjádřil i Martin Peč, člen zahraniční komise Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, české členské organizace Světové odborové federace.

Jaké je stanovisko Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska ke včerejšímu masakru?

Samozřejmě odmítáme včerejší masakr, provedený izraelskými jednotkami. K tomu se nedá mlčet. A kdo tak činí, ten je komplic tohoto kriminálního režimu. Samozřejmě, k izraelským zločinům proti lidskosti bychom vydávali prohlášení denně. A mělo by to smysl, věřte mi. Režimní média vědomě informují tak o tisícině zločinů, které apartheidní režim páchá proti původnímu obyvatelstvu, potažmo proti arabským národům regionu. A toto musí zaznít z české strany, že Izrael je viníkem řady zločinů proti lidskosti, že se z nich těší, že si sionisté uspokojují svoji nadřazenost a sadistickou náturu a že tato entita působí doslova jako sněť celého regionu.

Stanovisko třídních odborů je zřejmě nejradikálnější v českém prostoru…

Kdo normální může souhlasit se střelbou do bezbranných demonstrantů, kteří vyšli do ulic, aby dali najevo, že nehodlají ztratit svoji důstojnost, že je v nich stále touha po svobodě a spravedlnosti? Kdo normální bude hájit střelbu dumdumovými náboji do dětí, zastřelení patnáctiletého kluka, popálení nevinných dětí fosforem a další? Izrael, to je ukradená země, bašta bezpráví a především rasismu a náboženského fanatismu. Není zde co hájit, i když velkou úctu si zaslouží ti, kteří protestují proti sionistické ideologii, kteří vystupují proti bezpráví, nespravedlnosti a za soužití. Život v míru a porozumění je jediné možné a důstojné řešení. Proti tomu stojí telavivské fašistické kruhy, extrémisté, kterým fanaticky tleská to nejhorší z naší politické scény.

Sionisté chtějí panovat. A to nejen u sebe doma. Ale všude. Do určité míry se jim to daří. Mediální svět, tedy nejméně ten český, to je dost pádný důkaz. Další důkaz je česká zahraniční politika. Jedna entita ale nemůže donekonečna umlčovat ostatní národy. Ani když si vezme na pomoc Spojené státy, které se rády účastní každé špinavosti, ani když se paktuje se saudským středověkým režimem.

VIDEO: Palestina je stále problém

Jaké jsou dlouhodobé pozice českých třídních odborů ve vztahu k Izraeli?

Jako třídní odbory kritizujeme a nahlas odmítáme každodenní zločiny sionismu, ať už se staly před 70 lety nebo dnes. A odmítat budeme. Opovrhujeme izraelským apartheidem, ve shodě s většinou lidstva neuznáváme právo jedněch ukrást zemi druhým, právo vraždit, etnicky čistit, okrádat a šikanovat. Odsuzujeme fašistické metody vlastní sionistům a i přes politický nátlak nebudeme ustupovat. Oslavy 70 let legitimizace státního terorismu, uznání ukradení Jeruzaléma, který patří židům, křesťanům a muslimům nebo souhlas s izraelskými vpády do okolních zemí pokládám za obrovské zahanbení českého národa.

Prohlášení třídních odborů dlouhodobě nemají v porovnání s jinými organizacemi v ráznosti obdoby …

Nejsme sociální demokraté, abychom věčně lavírovali. Můžeme tleskat napadání suverénních zemí a národů, můžeme zamlčovat nebo schvalovat kriminální činy? A můžeme se pak ještě nazývat lidmi? My, Češi, jsme zažili, co je to ukradená země, co je to vyhánění našich obyvatel, co je to etnická, rasová perzekuce, co je to okupace a válka. Souhlasem s rasistickým režimem v Izraeli a podporou jeho řeznické a násilí chtivé politiky bychom popřeli vlastní dějiny, vlastní historickou zkušenost, obsah našich dějin, to, co nám dává skutečnou sílu a výhodu stát se v dnešním světě nezaměnitelnými. Nejsme zde od toho, jako třídní odbory, abychom mlčeli k takovému pohrdání hodnotami lidskosti, jak to činí Izrael. Válka a nadvláda, kterou chtějí izraelští rasisté, se obrátí proti nim. I kdyby každý den povraždili tisíce Palestinců a dodali miliony nábojů Islámskému sátu, který potají podporují a živí, spravedlnost zvítězí!

VIDEO: Ska-P /Intifada

Izrael vznikl na terorismu, na špinavé konspiraci, která je ještě dnes tabuizována. Vznikl na útlaku původních obyvatel a vznikl i v nesouladu s lidmi, jejichž jménem vystupoval. Vzpomenu velkého odpůrce sionismu Alberta Einsteina.

Byl by to můj největší smutek vidět dnes, že sionisté dělají palestinským Arabům hodně z toho, co nacisté dělali židům.Albert Einstein

Sionismus není židovskou samozřejmostí jako jí není nacismus pro Němce nebo fašismus pro Itala. Je to ideologie. A jeho otázka je otázka ideologická, nikoli národní. Plně uznáváme úlohu národností ve společnosti, uznáváme oběti rasové perzekuce a uctíváme jejich památku. Ale tato perzekuce se stala nechutným alibi k novým pogromům, ke kterým též nelze mlčet. A je nutné říct, že sionistická politika je politikou rasismu, že si bere příklad z někdejších katů našich židovských spoluobčanů a že, což je rovněž hanebné, se stává komplicem rasové perzekuce i v jiných částech světa, jako tomu bylo u apartheidu v Jihoafrické republice.

VIDEO: Život dětí v Palestině pod izraelskou okupací

Co si myslíte o oficiálním českém postoji k izraelské politice?

Naše vlády vždy kopírovaly stanoviska, tedy alibistické lži a výmluvy Izraele. To je podstata zahraniční politiky za posledních 30 let. To je neoddiskutovatelná pravda. Naši politici jsou kolikrát víc izraelskými než našimi. Když Izrael vyvraždil 5500 civilistů v Gaze, česká pravice šla izraelskému velvyslanci přísahat věrnost. Kdysi by za to dostali Svatováclavskou orlici. Jaká hanba! Ale v tomto jsme žili. Ve světě tabu o palestinské otázce, v bezhlavé podpoře apartheidu, kterou se pyšní údajní humanisté. Co je humanistického na schvalování pogromů nevím.

Izrael , tato vraždící ruka Spojených států, včera zabila 55 Palestinců, 2800 jich zranila. Kde jsou čeští pravdoláskaři, sluníčkáři? Mlčí! Je to jedno veliké pokrytectví!

Máte nějaký vzkaz na závěr?

Jako člen třídních odborů také musím dodat: Jako kdekoli na světě podporujeme  národně-osvobozenecký boj, boj lidu proti rasismu a genocidě, boj za sebeurčení a proti diktatuře. Těmto požadavkům odpovídá i palestinská otázka. Izraelská diktatura musí tvrdě zaplatit za včerejší masakr podobně jako za 70 let genocidy palestinského lidu a dnešní podporu Islámského státu!

Martin Peč se účastnil Mezinárodního fóra solidarity se syrským lidem v boji proti terorismu, válce a imperialistické agresi v syrském Damašku v září 2017. Při té příležitosti se osobně setkal i se syrském prezidentem Dr. Bašárem Asadem. Peč byl rovněž jedním z delegátů bruselského fóra solidarity s Kubou, Palestinou a Sýrií v říjnu minulého roku a následně přijímal syrskou odborářskou delegaci nejvyššího stupně na sjezdu Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska v Nymburce. Na pozvání syrské odborové centrály navštívil Damašek, kde jednal o intenzivnější spolupráci mezi ČR a Sýrií v oblasti odborů.

VIDEO: Gaza War: Julia Boutros – Righteousness is my weapon

Jak Palestina přicházela o území