Čech se vrátil ze Sýrie: Assad je hrdina, Česko podporuje teroristy!

Dnes v ranních hodinách se po celodenní cestě vrátil ze Sýrie do České republiky delegát třídních odborů OS ČMS Martin Peč. Ten se v Damašku účastnil konference syrské odborové centrály GFTU a Světové odborové federace s tématem odporu proti terorismu, imperiální intervenční politice a sankcím. Martin Peč na tomto fóru vystoupil s projevem solidarity k syrskému lidu a zároveň zde odsoudil českou vládu za její proimperialistické a protisyrské postoje. Podle informací našeho serveru se delegát českých třídních odborů i osobně setkal s prezidentem Syrské arabské republiky Bašárem al Assadem. Tuto informaci budeme konkretizovat v následujících hodinách. Martin Peč nám v krátkosti sdělil:

„Konference proběhla skvěle. Vystoupení delegátů třídních odborů z arabských, afrických a evropských zemí ale i ze severní a jižní Ameriky byla ohromně obohacující. To samé se dá říct i o neformálních setkáních a rozhovorech nejen na syrské téma. Považuji za velkou čest, že jsem měl znovu možnost se setkat s generálním tajemníkem Světové odborové federace George Mavrikosem a rovněž poznat vedení syrských odborů GFTU reprezentované Jamalem al Khadrim. Proběhla řada nádherných setkání, bylo to nezapomenutelné. Závěrečná rezoluce odsuzuje imperialistickou agresi proti Sýrii, mediální válku a sankce. Obšírnější informace obdržíte po překladech rezoluce i doprovodných materiálů. Za nejvyšší čest považuji přijetí u syrského prezidenta Bašára al Assada. Měl jsem možnost s ním kratší dobu mluvit a mohu sdělit, že má naši vlast v srdci. V krátkosti bych proto chtěl říct tato svá slova: Bašár Assad je hrdina boje proti terorismu a imperialismu. Syrský lid dává svou velkou oběť boji proti terorismu. Nebojuje jen za sebe, ale za nás všechny. Oproti tomu česká politická reprezentace, což jsou jen loutky USA, EU a Izraele, plivou na tradiční česko-syrské přátelství a svou politikou spojenectví se Saúdy a sionisty podporují terorismus. Je to hanba!“