Česká divize KFA vyjadřuje solidaritu: Trump je buran, KLDR inspiruje lidstvo!

Česká pobočka mezinárodní organizace Korean Friendship Association,  vyjadřuje solidaritu KLDR a vydává následující prohlášení, týkající se vzrůstajícího napětí na Korejském poloostrově.

Rozhodně odmítáme eskalaci napětí na korejském poloostrově, která je zapříčiněna přítomností a působením amerických vojenských a politických sil.

Je pro nás absolutně neakceptovatelné, že se americký buran Trump prezentuje sám o sobě jako představitel „supersíly“, která ale v zájmu zisku soukromých firem bombami zlikvidovala miliony nevinných obyvatel zemí světa a zapříčinila masívní uprchlickou krizi.

Na stranu druhou žasneme, kolik drzosti má tato loutka vojensko-průmyslového komplexu a bankovní oligarchie, že si dovoluje kázat jiným, zda smí nebo nesmí provádět vlastní obrannou politiku, ba co víc, opovažuje se odpírat právo na existenci těm národům, které si nenechají drancovat přírodní bohatství nebo vnucovat primitivní americký a konzumní způsob života.

To, čeho jsme v současnosti svědky je skutečnost, že největší teroristé světa – USA – pod falešnými záminkami o lidských právech prolévají potoky krve, mrzačí národy, a destabilizují jim nepohodlné země pro vlastní obohacení.

Lži, vykonstruované režimním odpadem a mediálními teroristy tyto hrůzy rafinovaně maskují do vzletných frází o „svobodě a demokracii“, které jsou ale s každou novou expanzivní válkou USA a přibývajícími oběťmi stále prázdnější a působí spíše tragikomicky.

Svět je na pokraji katastrofy v podobě jaderné války a plíživého korporátního otroctví. Nezávislé země jako Írán, Sýrie, KLDR, Venezuela, Kuba a další jsou štvavými kampaněmi napadány a démonizovány, aby bylo snazší vyrobit souhlas západní veřejnosti s případnou vojenskou agresí, nemluvě o genocidních ekonomických blokádách, fakticky pošlapávající lidská práva a kvalitu života obyvatelstva.

KFA ČR opakuje, že bezvýhradně stojí za mírovou a obrannou politikou KLDR, propaguje ideu přátelství a spolupráce mezi všemi mírumilovnými národy světa. Věříme, že korejský národ bude  po umělém rozdělení opět sjednocen.

Zdůrazňujeme však, že tyto ideály jsou v přímém rozporu s netolerovatelnou Trumpovou administrativou, představující tradici agresivní politiky, pomocí níž si USA nejen udržují hegemonii, ale usilují o světovládu.

Trump si myslí, že srazí KLDR pomocí jaderných hrozeb na kolena, ale KLDR není Libye, ani Afganistán. Zde se přepočítal. Za 50 let se mnoho změnilo.

KLDR není nepřítelem národů, jak tvrdí režimní propaganda. Skutečným nepřítelem a ničitelem planety jsou USA a jejich vazalské státy. Naopak hrdinství, neústupnost a gigantická vůle Korejců čelit imperialistické politice USA budou zapsány zlatým písmem do historie jako akt vzdoru lidstva proti barbarství.

KFA ČR vyzývá všechny občany a organizace, všechny ty, kteří ctí nezávislost, mír a spravedlnost k tomu, aby vyjádřili stejně jako my podporu a solidaritu KLDR.

Boj KLDR proti imperialismu je zdrojem inspirace pro celé lidstvo a univerzálním návodem, jak čelit světovému zlu v podobě USA.

KFA ČR – www.kfacr.cz

Prostějovská PRAVDA se samozřejmě připojuje k prohlášení