Čeští kapitalisté chtějí využít levnou pracovní sílu uprchlíků

– rozdmýchávání spirály nenávisti ve společnosti pokračuje!

Před pár dny médii proletěla informace o tom, že lokálně-kapitalistické firmy mají zájem zaměstnat až 5000 lidí  z řad uprchlíků, migrujících do Evropy. Údajně by mělo jít o technické profese, ale představitelé Svazu průmyslu a dopravy přiznávají, že by uvítali i zaměstnance do výroby.

Odhadovaná poptávka ze strany zaměstnavatelů činí asi 100 000 až 200 000 pracovních míst. Zaměstnavatelé ČTK ale uvedli, že by okamžitě obsadili až 5000 pracovních míst  lidmi z nedostatkových profesí.

Milan Mostýn, mluvčí svazu k tomu řekl:

„Předpokládáme, že poptávka po uprchlících může být mnohonásobně vyšší“.

Prezident Asociace malých a středních podniků, Karel Havlíček, připojuje své:

„Dlouhodobě chybějí některé technické profese a firmy nemají problém zaměstnat kohokoliv, kdo prokáže fortel, navíc se zaměstnáváním cizinců má většina zkušenosti“.

Z jeho úst také zazněla slova o tom, že tito zaměstnanci jsou prý velmi spolehliví, jelikož nechtějí ztratit zaměstnání.

Jiří Halbrštát, manažer marketingu a náboru ManpowerGroup soudí, že by imigranti našli uplatnění a „českým“ firmám by to pomohlo. Možnosti by mohli najít například v těchto odvětvích:

 • montáž výrobků
 • zemědělství
 • stavebnictví
 • údržba
 • úklid
 • IT i bez znalosti češtiny
 • zahraniční zákaznická centra
 • finance
 • inženýringu

Ladislav Kučera, ředitel poradenské společnosti Hays CR dodává, že je k tomu nutné změnit legislativu.

Svaz průmyslu a dopravy  má v plánu v kooperaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vytvořit rekvalifikační  agenturu pro uprchlíky.


 

Tímto jsme si nastínili základní obraz situace. O co tedy jde?

1. žijeme v kapitalismu a kapitalismus znamená soukromé vlastnictví výrobních prostředků a anarchii výroby. Uprchlická vlna, kterou jsme my pomáhali vytvořit svým členstvím v NATO a účastí v imperialistických válkách, se nyní projevuje i u nás. Není viníkem ten, na jehož rodinu spadla bomba, placená z našich daní. Viníkem je ten, kdo si proloboval tyto války, měl z nich nekřesťanský zisk. Především ale nese svoji vinu volič a mlčící většina!

2. fašizace společenosti, rasismus a vzestup ultrapravice jsou důsledkem těchto válek, které vedly k obohacení hrstky kapitalistů a magnátů, jejíchž neukojitelná touha po zisku jde doslova přes mrtvoly, řízené pády nepohodlných režimů, mediální štvanice a lživé pomlouvačné kampaně. Kapitalisté a jejich soukromé vlastnictví je primárním jádrem veškerých problémů. Imigrant je člověk, který chce přežít. Můžeme namítat, že rozdílné kultury nemohou koexistovat. Možná ne, multikulturalismus není internacionalismus, ale zamysleme se, zda bychom neemigrovali z rozbombardovaného státu také. Imigranti si dobrovolně tuto životní cestu nevybrali, ale byli k ní naší imperialistickou zahraniční politikou přinuceni stejně tak, jako je pracující dennodenně nucen pracovat na kapitalistu proto, aby přežil. Obhájci kapitalismu a fašisté jsou loutkami oligarchie. Pravice a pro-kapitalistická levice imigranty potřebují, protože na ně svalí vinu z krize a rozporů kapitalismu (nezaměstnanost, růst kriminality, zadlužování státu). Obyčejný a jimi vystrašený občan tyto procesy nevidí, protože přijímá jednoduchá, hrůzu nahánějící hesla, místo třídní, ekonomicko-sociologické analýzy.

Jinými slovy to znamená, že imigrace a poptávka po levné pracovní síle budou hlavní příčinou problému, který díky neznalosti populace, povede k sekundárnímu jevu, následku, že za vše může imigrant.

Pro-kapitalističtí představitelé Vám budou lhát a vyvolávat ve Vás hysterii proto, aby Vás rozhádali, Vy byli zaslepeni, dezorientováni a nedívali se na třídní, ekonomickou a soukromokapitalistickou podstatu problému a režimu, ve kterém žijete.

Budou vám tvrdit, že:

 • imigrant Vám krade práci
 • Islám vás zabije
 • imigrant nechce pracovat, ale parazitovat na sociálním systému
 • imigrant chce zlikvidovat naši kulturu, vlast a křesťanství“

Pojďme si krátce rozebrat a uvést věci na pravou míru:

 • imigrant nekrade práci a jak už bylo uvedeno výše, žijeme v kapitalismu, tedy režimu, jehož nejdůležitější motor, nejhlavnější složku – ekonomiku a výrobní prostředky – drží v rukou soukromí vlastníci. Co to znamená?

Abychom si mohli odpovědět, uveďme obecně složení společnosti, využijme k tomu Engelsovu definici tříd:

I. Třída velkých kapitalistů, kteří jsou ve všech civilisovaných zemích už nyní téměř výhradními vlastníky životních prostředků i surovin a nástrojů nutných k jejich výrobě (strojů, továren). Je to třída buržoů čili buržoasie.

II. Třída úplně nemajetných, kteří jsou odkázáni na to prodávat buržoům svou práci, aby za to získali prostředky nutné k obživě. Tato třída se nazývá třída proletářů čili proletariát.

Tímto nezlomným tvrzením odpovídáme na argument, že „imigrant bere práci jinému“. Vzpomeňme na fakta, která jsme uvedli výše: kapitalisté touží po zaměstnání levné pracovní sílyImigrant se sám nezaměstná, ale kapitalista rozhoduje o jeho zaměstnání ve „své“ firmě. Za určitých podmínek je tedy logickou konkurencí stejně tak, jako je jiný český nezaměstnaný konkurencí jinému českému nezaměstnanému. Ti, kteří v konkurenčním prostředí nemohou prodat svoji pracovní sílu, protože je kapitalista nepotřebuje, ti slouží jako „rezervní armáda nezaměstnaných“, která tlačí na trh práce. Tedy, čím více nezaměstnanosti, tím menší mzdové ohodnocení, protože v kapitalismu je pracovní síla komoditou, kterou kapitalisté na trhu práce kupují. Řídí se nabídkou a poptávkou, klasickým tržním mechanismem, neviditelnou rukou trhu. Jestliže kapitalisté na trhu práce nakupují pracovní sílu, které je hodně, diktují si podmínky a dovolují si platit méně. Pakliže je ale pracovní síly nedostatek, kapitalisté musí s cenou pracovní síly nahoru.

Teoreticky nezaměstnaný = nezaměstnaný bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství.

Zde však k celé záležitosti přičtěme podmínky, kterými je životní situace člověka ovlivněna. Vezměme si za příklad pracujícího člověka, žijícího skromně, čestně, zodpovědně. Ten je schopen – je „nezávislý“, jelikož jeho půda pod nohama je stabilnější a určitým způsobem může tlačit na trh práce a na cenu své pracovní síly. Oproti tomu však proexekuovaný člověk je vděčen, vzhledem ke své situaci, za každou, byť i méně placenou práci, tomu záleží více.

Imigranti, kteří přišli o vše, sáhnou po čemkoliv, jen aby přežili. Nenávist k nim z hlediska trhu práce není namístě. Je nutné si uvědomit, že kapitalista není filantrop – podnikání je činnost směřující pouze k zisku a prostor pro lidumilství je vytlačen penězi. Nenávidí snad český nezaměstnaný českého zaměstnaného? Vidíme, že imigrace je  v kapitalismu zneužito k vytváření nenávisti mezi lidmi, a pseudoargumenty, dočasně sloužící kapitalistům, se v konečném důsledku obrací proti lidem samotným.

 • Islám Vás nezabije, protože žádná islamizace nehrozí. Samotná politická reprezentace tomu nevěří. Islamizace je pouhý výtah k moci pravicových zástupců skrytých kapitalistů a koncernů, kteří se bojí revoluce, která by je a jejich majetky mohla brzy smést z povrchu. Je to nástroj k vytváření strachu z důvodů uvedených výše – upevnění panství kapitalistického režimu a celé buržoazie, odvedení pozornosti od třídního jádra kapitalismu. O pravdivosti slavné věty Karla Marxe, že náboženství je opium lidu, se brzy přesvědčíme, protože u nás vzroste vlna katolicismu, koncentrované lidské hlouposti promíchané s klerofašismem a konzervatismem. Katolíci již mají miliardy z církevních restitucí, které jim občané s chutí darovali. Že ne? A kdo volil ty, kteří církvím rozdávali? Pokud by však Islám opravdu přišel a rozšířil se v „naší“ společnosti, bude to jen ukázka  hlouposti občanů, kteří náboženským a nevědeckým báchorkám podlehli.
 • Imigrant chce pracovat, protože musí, jinak by zemřel. Každý člověk za kapitalismu, pokud má to štěstí, že vinou konkurenčního systému neskončil na úřadu práce, musí pracovat na svého otrokáře – zaměstnavatele – a zajišťovat mu vysokou životní úroveň v podobě zisku. Ten, kdo nemůže je pravicovou, kapitalistickou propagandou označován za příživníka, nechtějícího pracovat, nebo má prostě smůlu a může si za to sám,  a v horších případech by měl dokonce i zemřít, protože je to zákon silnějšího, zákon trhu, kde jen silní přežijí. Režim s uprchlíky naloží tak, že nejdříve využije jejich levnou pracovní sílu a později je odhodí, nebude se zajímat o to, co se stane. Nepotřební a nezaměstnatelní uprchlíci budou spolu s nezaměstnatelnými Čechy jako jeden muž tlačit na poptávku trhu práce a kapitalistům dovolí jít s cenou pracovní síly stále hlouběji. Ladislav Kučera, ředitel poradenské společnosti Hays CR má pravdu, bude se skutečně měnit legislativa, ale nastane parametrická změna především u výše minimální mzdy.
 • Imigrant nechce zlikvidovat naši kulturu. Imigranty ani nepocítíme. Jakou kulturu? Tu tradičně-katolicko-rodinnou, která nám vytvořila gigantický státní dluh, astronomickou nezaměstnanost, odpadní kulturní nevkus a pokrytecká katolická dogmata? Tu, která posílá naši armádu vraždit nevinné lidi do jiných suverénních zemí? Tu, která poskytuje největšímu ničiteli planety USA infrastrukturu k přípravě další imperialistické války? Pokud bychom měli hájit naši kulturu, ta od roku 1989 zaniká a národní a ekonomická identita neexistuje. Imigrant chce pracovat a žít, ne dělat kulturní revoluce.  Otevřených hranic a kapitalismu se občané spolu s dnes již nestárnoucím dramatikem kdysi domáhali, o co tedy jde? Naše kultura je od roku 1989 v úpadku, je dávno zamerikanizoavná a kolonializovaná západními imperialisty.Navíc nic není dnes naše, vše jsme rozprivatizovali kapitalistům a oligarchům. Není co brátnit, je konec. Jedinou možností je revoluce.
 • Jedním ze znaků kolonializace je přejímání:
 1. vůle kolonizátora
 2. jazykových prvků a jazyka
 3. kulturních prvků
 4. svornosti v zahraniční politice
Tímto textem chci přispět k pochopení celé situace, která jistě zaslouží obsáhlejší diskusi. Nicméně uvědomme si skutečnost, že i kdybychom všechny imigranty postříleli, povraždili a spálili, nezlikviduje to problémy:
 1. státního dluhu
 2. nezaměstnanosti
 3. exekutorské mafie
 4. nízkého mzdového ohodnocení
 5. špatné bytové politiky
 6. nekvalitního vzdělávání
Shrnutí:
 • Kapitalista chce levnou pracovní sílu a imigranta využije k vlastnímu prospěchu.
 • Nenávist, kterou rozpoutá v otupělé společnosti, nasměruje proti komunistům a levici obecně, čímž posílí ultrapravici, která pod záminkou pomoci pošlape práva zaměstnanců a pomůže snížit cenu pracovní síly pracujících.
 • Vzhledem k obrovskému tlaku na trhu práce budou kapitalisté lobbovat za změnu legislativy směrem ke snížení minimálních mezd a za zpružnění trhu práce.
 • Zvýší se státní dluh, jehož podstatnou složkou budou sociální výdaje tohoto sociálně-demokratického typu kapitalistického režimu.
 • Loutky kapitalistů a ultrapravice v případě potřeby svedou vše na imigranta, kterého v očích veřejnosti loutkové vlády znenávidí ještě více pozitivně-diskriminačními prvky

 

Jedinou možností je aktivizace občanů do odborů, třídní uvědomění, sebevzdělávání.

Na poli společenském a ekonomickém je jediným východiskem komunistická revoluce.

 

:::

SMRT KAPITALISMU, IMPERIALISMU A FAŠISMU!

STOP RASISMU A HYSTERII VE SPOLEČNOSTI!

ZA RACIONÁLNÍ, VĚDECKÝ SVĚTOVÝ NÁZOR!

ZA MÍROVOU SPOLUPRÁCI MEZI VŠEMI NÁRODY!

:::

 

 

Podpořte šířením projekt Freikorps Tschechien

ww2-77