Digitální knihovna

V naší sekci KNIHOVNA Vám nabízíme k přečtení řadu důležitých publikací z oblasti politiky, historie a kultury z našich zemí i ze světa. Jak vidíte, naše politika je politikou vědění, vědeckého světového názoru a pokrokové kultury, nikoli primitivní populismus bez argumentů útočící jen na pudy maloměšťáka.

Neděláme z lidí hlupáky, naopak jsme si vzali za úkol i oblast politické a kulturní osvěty, popularizaci a zpřístupňování děl klasiků z oblasti politického a revolučního dění, historické dokumenty, které osvětlují skutečný význam jednotilivých událostí i díla vysoké umělecké hodnoty.

Nejde nám o politický boj v mikrosvětě zápasů o zastupitelská křesla či místa v dozorčích a správních radách. Jde nám o zvýšení politické kultury, osvěty, obhajobu a popularizaci národní i světové pokrokové kultury – tedy o obhajobu národních i internacionálních kulturních hodnot, stejně tak, jako o vyzbrojení pracující třídy věděním v politické oblasti – jak řekl Lenin: „Dělníci bez vědění nejsou ničím, s věděním jsou síla!“

 

 

Manifest komunistické strany
Engels: Dialektika přírody
Engels: Nástin kritiky politické ekonomie
Engels: Pražské povstání a demokratický charakter povstání
 
Sborník vystoupení z konference konané u příležitosti 90. výročí úmrtí V. I. Lenina
Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce
Julius Fučík: Zářivé poselství
V. I. Lenin: Stát a revoluce
V. I. Lenin: O heslu Spojených států evropských
V. I. Lenin: Proletářská revoluce a renegát Kautsky
V. I. Lenin: K. Marx – B. Engels – Tři zdroje a tři součásti marxismu
V. I. Lenin: O národnostní otázce
V. I. Lenin: Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu
V. I. Lenin: Dvě taktiky sociální demokracie v demokratické revoluci
V. I. Lenin: Krok vpřed, dva kroky vzad (Krize v naší straně)
V. I. Lenin: Vybrané spisy v pěti svazcích, svazek 4, 1. část, 2. část
Čtení o Leninovi
Čtení o Leninovi 2. díl
Jiří Wolker: Výber z poézie (1956)
Jiří Wolker: Z díla (1954)
Jiří Wolker: Balady (1964)
Wolker pracujícím (1949)
Wolker pracujícím (1987)
Wolker pracujícím
KSČ a kultura, 1. díl, 1921 – 1948 (1987)
Dvacet let bojů Gottwaldova vedení KSČ – cesta k vítěznému únoru
Klement Gottwald: Kupředu, zpátky ni krok!
Klement Gottwald: Proti fašismu a válce, za lidovou demokracii a soc. revoluci, 1. část
Klement Gottwald: Proti fašismu a válce, za lidovou demokracii a soc. revoluci, 2. část
Vítězný únor ve fotografii
A. Svoboda, A. Tučková, V. Svobodová: Jak to bylo v Únoru

 

Ostatní

ZPRÁVA MEZINÁRODNÍ ŽENSKÉ KOMISE PRO VYŠETŘENÍ ZVĚRSTEV SPÁCHANÝCH AMERICKÝMI A LYSINMANOVSKÝMI VOJSKY V KOREJI
Grover Furr hovoří o své knize „Chruščov lhal“
Mario Sousa, Lži týkající se dějin Sovětského svazu
 Zpráva Korejského institutu pro výzkum lidských práv k otázce porušování lidských práv USA a západními zeměmi.