Jaké stanovisko zaujmout k uprchlíkům?

Současná uprchlická krize, která v tomto roce „zasáhla“ Evropu, vzedmula v řadách většiny obyvatel Česka vlnu emocí, paniky a hysterie. Prakticky okamžitě po jejím zintenzivnění v letošním roce se vyprofilovaly dva názorové proudy na uprchlíky a celou krizi. Přijmout či nepřijmout. První proud je u nás reprezentován rádoby lidskoprávními aktivisty, maloburžoazními „sluníčkáři“, ale i značnou částí levicové scény, druhý proud pak vedou populističtí žvanilové jako Tomio Okamura a některé mainstreamové politické strany a politici, či fašisté jako Martin Konvička a Adam B. Bartoš.

Podpořte sdílením projekt Freikorps 

ww2-77

Obyčejný člověk je tak postaven před volbu jednoho z těchto směrů, které jsou nám dennodenně předhazovány. Jeden je pro přijmutí uprchlíků bez ohledu na to, jaký bude jejich osud po příchodu do Evropy, s naivní představou, že se najednou všichni budou mít líp, a druhý pod rasistickými a šovinistickými frázemi je proti jejich přijetí a skrze ně prosazuje svou populistickou a fašistickou politiku. Oba proudy přitom ignorují historické kořeny, důvody a podstatu imigrace do Evropy. „Sluníčkáři“ svým bezpodmínečným přijetím uprchlíků nahrávají finančním oligarchům Evropy v získání armády levné pracovní síly, přičemž pokrytecky adorují viníky uprchlické krize – USA a EU – jako největší ochránce lidských práv. Šovinisté a fašisté, kteří oligarchii slouží k odvedení pozornosti od reálných, sociálních problémů, šíří mezi občany zbytečný strach, nenávist a líbivé fráze o ochraně evropské kultury, která neexistuje, a o obraně demokracie a svobody, které oni sami chtějí zničit. Nutno podotknout, že i nacionalisté by byli pro přijetí uprchlíků, avšak pod podmínkou vzdání se nejen jejich kultury a náboženství, ale i některých jejich lidských práv.

Oba tyto postoje však uprchlíkům ublíží. První skrytě, později, druhý otevřeně. Zároveň jsou sebevražedné i pro nás. Jaký postoj by tedy člověk, dle mého názoru, měl zaujmout? Správný postoj je v současné době těžké zaujmout, už jen proto, že řešení současné krize je dlouhodobé a obtížné. Imigrace byla a je průvodním jevem kapitalismu, tudíž nemůže být jen tak zastavena, jelikož v současné době neexistuje antikapitalistická síla schopná vyřešit příčiny imigrace, které opět leží v politice kapitalistických velmocí, i v kapitalismu jako takovém. Nechceme-li se tedy dotknout základů současného systému, uprchlíci zde zkrátka budou. Drtivá většina z nich však bude systémem vykořisťována stejně jako český proletariát. Proto je třeba uprchlíky zapojit do společného boje, do boje proti kapitalismu, do boje za sociální práva, za lepší pracovní podmínky pro celou proletářskou třídu. A v souvislosti s tímto tématem také do boje za reálnou možnost žít tam, kde lidé chtějí žít. A zároveň skrze demonstrace a stávky se postavit proti agresím Západu vůči zemím Třetího světa a proti jejich podpoře autokratických loutkových režimů v regionu. To jsou podle mého názoru asi nejlepší krátkodobá řešení v současné situaci.

Převzato z www.komsomol.cz

cropped-Lista_lenin