KLDR odmítá pomluvy OSN a kritizuje USA a EU za lidská práva

V prohlášení KLDR se m.j. píše, že „zpráva, která byla vypracována EU a Japonskem, je zmanipulována USA, poseta podvody a útoky proti KLDR od začátku do konce“ (pozn. red.)

Pyongyang, 21. listopad (KCNA) — Mluvčí ministerstva zahraniční KLDR vydal prohlášení v souvislosti s usnesením výboru OSN přijatého na 70. Valném shromáždění.

„Kategoricky odmítáme „usnesení o lidských právech“, které je živým výrazem nepřátelské americké politiky vůči KLDR a typický příklad politizace, selektivity a dvojího metru. Tento provokativní dokument je vysoce politicky motivován.“

„Země, které sponzorovaly toto „usnesení“, nemají tvář. Není zde žádný důvod k očerňování jiných, protože samotná povaha činů těchto zemí je pokrytecká. Samy mají v oblasti lidských práv máslo na hlavě.“

Země, které by měly být postaveny před soud jsou USA, jakožto největší lidskoprávní násilník a pustošitel, a stejně tak EU, za své nelidské zacházení s uprchlíky. Rovněž Japonsko, které se ani neomluvilo za své odporné zločiny v minulosti a nepodniklo žádné kroky ve věci odškodnění.

Tyto síly využívají nejsprostších lží, prezentovaných lidským odpadem – „přeběhlíky ze severu“ – kteří  uprchli, protože spáchali zločiny proti vlastní zemi. Jejich známí a příbuzní jsou potom uváděni jako „důkazy“ pro vypracování tohoto „usnesení.“ Pravda o těchto skutečnostech byla opakovaně světu předkládána.

Člověk by se měl o všem přesvědčit na vlastní oči, než začne pomlouvat ostatní.

To je také důvod, proč jsme k nám do KLDR pozvali různé představitele. Týká se to zástupce EU, zabývajícího se otázkou lidských práv, a vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Chceme ukázat, že ve středobodu našeho systému a jeho politiky, který je mnoha lidmi uznáván, stojí především člověk, o něhož je postaráno. Jsme upřímně nakloněni jakémukoliv dialogu v oblasti lidských práv.

Nicméně, pozvaní účastníci návštěvu KLDR zrušili z politických důvodů, a protikorejské síly tak mohou pokračovat v dalším šíření nepodložených materiálů. Takový je postoj EU, která se pasuje do role ochránce lidských práv.

Nedávné šermování „usnesením“ jasně dokazuje podstatu a absurditu lidskoprávní kampaně, vedenou nepřátelskými silami, včetně USA. Ta slouží k destabilizaci společenského systému KLDR, což nám odhaluje skutečnou povahu OSN. Ta se zásadou nestrannosti neřídí, a navázala se na USA a Západ.

Zasazujeme se o skutečný dialog a spolupráci v oblasti lidských práv, ale nebudeme nikdy tolerovat ty, kteří se záměrně vyhýbají naší upřímné snaze o spolupráci a snaží se na KLDR vyvíjet nátlak proto, aby tak naplnili své zločinné záměry.

Tragický vývoj na středním východě a jinde, chaos a krveprolití – to je jasný důkaz toho, jakou cenu je třeba zaplatit, když je pod záminkou lidských práv, svobody a demokracie, zasahováno do vnitřních záležitostí.

Strašlivá situace v různých koutech světa výmluvně dokazuje, že lidská práva znamenají především suverenitu, a je zcela správné, že KLDR tvrdě reaguje na jakékoliv spiknutí, jehož cílem je svrhnout socialistický systém KLDR.

Z OSN se stalo pouhé divadlo, zneužívané k rozšiřování pomluv proti KLDR, které navíc manipuluje USA a Západ, což nutí KLDR k tomu, aby přijala odpovídající opatření.

Nepřátelské síly musí pochopit, že jim jejich zběsilá antikorejská, „lidskoprávní“ kampaň a intriky, nic nepřinesou.

Originál zprávy KLDR: FM Spokesman Categorically Rejects Anti-DPRK Human Rights Resolution

 Převzato z:KFALOGOWHITE3