KLDR varuje svět: Pokud budete slabí a nespojíte se, imperialisté vás zotročí!

Rodong Sinmun, noviny KLDR, vyzývají pokrokové státy světa k aktivnímu postupu proti imperialismu.

Ve článku se píše:

 „Imperialisté aplikují agresivní politiku v různých regionech světa. Je nutné, aby byl starý řád nahrazen takovým, který se opírá o spolupráci mezi národy. Nezávislé státy musí posílit své prostředky sebeobrany.“

Článek „Pokrokové státy musí posílit k dosažení mezinárodní spravedlnosti“ dochází k závěru, že současná realita, ve které imperialisté ignorují suverenitu jiných států a národů, vyžaduje ode všech protiválečně smýšlejících lidí z celého světa, aby se v zájmu dosažení mezinárodní spravedlnosti sjednotili v boji proti imperialismu, a to bez ohledu na politickou příslušnost, náboženské rozdíly nebo úroveň ekonomického a kulturního rozvoje.

„Svět se potápí do chaosu kvůli ustavičným aktům agrese a vojenským intervencím v různých koutech světa. Je nezbytně nutné, aby bylo vybudováno nové společenství, opírající se o spravedlnost a rovnost. Možné to bude ale pouze tehdy, pakliže nezávislé antiimperialistické státy budou dostatečně silné.

Jestliže je někdo slabý, nebude se dožadovat spravedlnosti. Stane se pouze otrokem, kterého potká smrt. Posílení sebeobranných schopností antiimperialistických zemí je garancí mezinárodní spravedlnosti,“ uzavírá Rodong Sinmun

Zdroj: KFA – ČR