Kuba: Generální tajemník Světové odborové federace George Mavrikos vzdá na Kubě hold památce Fidela Castra!

Generální tajemník SOF George Mavrikos cestuje na Kubu, aby se zúčastnil pohřebního obřadu Fidela Castra. Generální tajemník vyjádřil soustrast a solidaritu Světové odborové federace kubánskému lidu k odchodu jejího vůdce.

U příležitosti návštěvy Kuby poskytl Mavrikos rozhovor listu GRANMA:

„George Mavrikos, generální tajemník Světové federace odborových svazů, přijel do Havany zúčastnit se pohřebního obřadu našeho nejvyššíh velitele Fidela Castra v Santiagu de Cuba.“

„Pro mě je to čest být na ostrově v těchto dnech, které jsou tak důležité pro lid Kuby a pro revoluci“ řekl G. Mavrikos během tiskové konference konané v pátek v sále Juana Marinella v sídle Svaz kubánských pracujících CTC.

Potvrdil, že přiletěl,aby zastupoval 92 milionů pracujících organizovaných ve Světové odborové federaci ze 126 zemí světa, aby vyjádřil své upřímnou soustrast k odchodu nejvyššího velitele, kterého znal osobně.

„Fidel je nesmrtelný,“ ocenil generální tajemník SOF osobnost Fidela Castra.

„Bude s námi staletí , jeho příklad bude nadále zářit. SOF bude bránit jeho myšlenky mezinárodní solidarity a boje proti imperialismu, vždy ve spojení s kubánským lidem a CTC, “ sdělil Mavrikos.

Na počest památky nejvyššího velitele revoluce Fidela Castra Ruze Světová odborová federace a Národní tajemník CTC rozhodli, že v rámci oslav 1. května v roce 2017 bude Havana hostit zasedání Prezidentské rady SOF.

Proto představitelé federace z 55 zemí navštíví zemi za účelem diskuze o tématech, které se týkají mezinárodní dělnické třídy a vytvoří tímto způsobem spojenectví mezi dělnickou třídou a zemědělci, při hledání spravedlivé společnosti bez vykořisťování člověka člověkem.

„Fidel je příkladem důstojnosti, optimismu a boje. Příští zasedání Rady věnujeme jeho odkazu“, dodal Mavrikos.

2 de Diciembre del 2016 Cede de la Central de Trabajadores de Cuba ofreció George Mavricos de Grecia y Secretario General de la FSM (Federación Sindical Mundial) una conferencia de Prensa:Fotos: César A. Rodriguez.