Legendární Fidel Castro o československé kontrarevoluci 68!

„Nemůžeme zapomenout, jak jednu dobu byla buržoazie u vytržení, neskrývala svou radost a podporovala pseudorevolucionáře, podporovala pravičáky a revizionisty. Když někdo chce vědět, zda je nějaký postoj dobrý nebo špatný, ať se zeptá, na čí straně jsou imperialisté, na čí straně jsou jejich noviny, jejich mluvčí, jejich spisovatelé, jejich propagandisté, protože je skutečností, že pro kubánskou revoluci a pro žádnou skutečně protiimperialistickou věc nikdo z těchto lidí nikdy nebyl. A je-li internacionalismus zkouškou socialismu a marxismu, naše vztahy s československými liberály, s pravičáky, s revizionisty nikdy nebyly a nemohly být dobré, protože my v naší zemi cítíme opravdovou alergii a odpor proti buržoazii a jejím doktrínám, proti revizionismu, proti liberalismu, proti pravičáctví. Stejně tak můžeme říci, že vztahy mezi naší stranou a naším lidem a československým lidem a československou stranou nikdy nebyly tak těsné. Naše země svádí boj velmi blízko Spojených států. Tento boj začal před více než dvanácti lety, když imperialisté byli mnohem mocnější než dnes, kdy vzájemný poměr sil byl jiný, než je dnešní. A imperialisté měli velké hospodářské prostředky, velké vojenské a politické prostředky. Udělali všechno možné, aby rozdrtili revoluci, využili hospodářské blokády, podvratné činnosti, žoldáckých nájezdů a hrozby přímé invaze.“

Z projevu Fidela Castra na mírové slavnosti v Houšťce při příležitosti návštěvy Československa 26. 6. 1972. Přepsáno z knihy Fidel Castro, Vybrané projevy 1953-1977, s. 74-75. Připravila Redakce SMKČ