Legendární Fidel Castro o československé normalizaci!

„A vzpomínáme také na trpké chvíle, kdy imperialistické machinace a intriky ohrožovaly v roce 1968 Československo; kdy imperialistické spiknutí za podpory oportunistů, za podpory těch, kteří sešli z marxisticko-leninské cesty, za pomoci buržoazie, za pomoci lidí kolísavých a zmatených chtěli Československo odtrhnout od socialistického tábora. A vzpomínáme, jak v tomto okamžiku, v těchto těžkých chvílích opravdoví revolucionáři, opravdoví komunisté, členové skutečně oddaní straně a marxisticko-leninskému učení, zůstali pevní a bez zakolísání pracovali a bojovali; a za pomoci a solidarity socialistického tábora zvítězili v boji proti tomuto spiknutí, proti těmto machinacím, dokázali odstranit toto nebezpečí, překonat tuto těžkou situaci. A vzpomínáme, s jakou pevností, s jakou rozhodností podporovala naše strana a náš lid správnou linii a dali plnou svoji důvěru a plnou svoji podporu novému vedení, které v čele se soudruhem Gustávem Husákem převzalo za této situace řízení země.

Z projevu Fidela Castra při příležitosti návštěvy československé stranické a vládní delegace v Santa Claře dne 6. 4. 1973. Přepsáno z knihy Fidel Castro, Vybrané projevy 1953-1977, s. 96-97. Připravila Redakce SMKČ.