Lídr vyškovských komunistů Zachariaš: Kult listopadu 89 je propaganda a lež!

K sametovému převratu, který nás vrátil před 27 lety zpět od kapitalismu,se nám vyjádřil i lídr vyškovských komunistů a kandidát do poslanecké sněmovny Filip Zachariaš, který ve svých kritických slovech nezastírá ani své komunistické přesvědčení, ani názor, že nás opěvované kapitalismus spolu s jeho chmatáckou neviditelnou rukou trhu vrátil zpět do historie. Zachariaš ke zmíněnému tématu řekl:

„ Musíme si uvědomit naši pozici v období studené války. Proč byla taková. Kdo stál proti nám. A proti komu a čemu jsme stáli my. Leccos dovedu pochopit, vše do puntíku samozřejmě neobhajuji. Byla to jako každá jiná doba dobou vlády lidí, kteří jsou vždy i tvory chybujícími. Samozřejmě gradovaly i krizové jevy. Byla nespokojenost. Ale s jinými věcmi, než se dnes píše v antikomunistických médiích. Za chybu pokládám kromě jiného ústupek maloměšťáctví a tím i rozklad vládnoucích struktur a zpasivnění občanů. Někteří funkcionáři Národní fronty vydrželi tlak doby, jiní se přizpůsobili. Koneckonců tak je tomu i dnes. Ti, kteří zůstali věrní ideálům a po kterých zůstal kus poctivé práce, si zaslouží úctu. Kult sametového majetkového převratu je nesmysl. Naprostý. Skoro hned od vyšetřování událostí na Národní třídě se vědělo o provokativní úloze strůjců převratu z řad STB a především KGB. Disent byl na takovou věc naprosto neschopný a odtržený od reality. Cíl se podařil. Byli jsme Gorbačovem darováni kapitalistickým zemím, především USA a Spolkové republice. Podařil se i majetkový převrat vrcholící masivním rozkrádáním národního majetku, zničením velké části průmyslu i zemědělství a naší kolonizací zahraničními investory. Za toto jako Čech i komunista nebudu pokládat svíčky ani květiny.Kult 17. listopadu 1989 pokládám za naivní, za propagandu i za historickou lež. Samozřejmě se minulost nedá opakovat nebo kopírovat. Je tady pro poučení, i poučení z vlastních chyb. Ale jsem plně přesvědčen , že právě kapitalismem jsme se vrátili hluboce do minulosti a to je v zájmu českých lidí nutné napravit. “