Mladí komunisté varují k 1. Máji: Nenechte se obalamutit, přijde krize, omezení práv a možná i válka!

Občanské sdružení mladých komunistů (SMKČ) na svém webu publikovalo text, ve kterém vyzývá občany k zamyšlení se nad současnou situací a stavem společnosti nejen u nás, ale i ve světě. Ve svém prohlášení se obracejí na „všechny pracující, ženy, mládež a seniory v naší zemi, na všechny, jejichž životy závisejí na vlastní poctivé práci, na všechny, kteří na vlastní kůži prožívají barbarství současného světa.“

„My společně s dělníky celého světa chápeme tento svátek jako příležitost vyjádřit úctu všem obětem v boji za spravedlivou společnost a přesvědčení ve vítězství pracujících, jejich demokracie, skutečného socialismu. Svoje přesvědčení a optimismus čerpáme z historické zkušenosti dělnické třídy“.

Aby toho nebylo málo, podle mladých komunistů je společnost fašizována, a postupně připravována na válku, která je nejlepším řešením nadcházející krize

„V současném světě, nejenom u nás, jsou stále stlačována práva pracujících, jejich odměna za vykonanou práci, společností prostupuje fašismus a o válečném konfliktu se hovoří jako o nejlepším řešení nadcházející krize. Hlavními pocity neprivilegovaných lidí jsou nejistota, strach, nespokojenost a pesimismus“.

Dočkáme se Star Treku? Jak už to u komunistů bývá zvykem, za vším hledej ekonomiku. Komunisté narážejí na skutečnost, že současné technologie mohou být, pokud budou použity správným směrem, prospěšné k vyřešení většiny problémů lidstva

„Dnes však existují všechny předpoklady (věda, technologie), aby současné potřeby člověka byly uspokojeny, aby důstojný život nebyl privilegiem. Produkční síly a vztahy jsou rozvinuty do takové míry, že mohou zajistit – pokud budou demokraticky využívány a rozdělovány – vyřešení všech problémů, se kterými se lidstvo potýká“.

Občanské sdružení dále pokračuje, že na pracovištích panuje „teror a strach o práci“. Podle komunistů  to bude vůbec prvně, kdy se bude mít mladá generace hůře, než ta starší, přestože jsou lidem neustále předkládána čísla o rostoucí ekonomice

„Současní pracující jsou však ovládáni strachem o práci, flexibilními pracovními vztahy, nízkými příjmy, vysokým zadlužením. Na pracovištích převládá teror. Přestože jsou nám stále podsouvána čísla dokládající rozvoj naší ekonomiky, dochází ke koncentraci kapitálu vyplývajícího z práce dělníků, drobných živnostníků, malozemědělců a jiných zaměstnanců, životní podmínky lidových vrstev se nezlepšují, ba naopak, stejně tak se jakoby paradoxně zvyšuje zadlužení jich samotných i státu. Poprvé po mnoha desítkách let se mladá nastupující generace má a bude mít hůř, než její prarodiče, i když se rozvíjejí technologie a ekonomické ukazatele stoupají jako nikdy předtím. Je to proto, že dělnické hnutí je dlouhodobě v defenzivě“.

Brrr. Aby to nebylo pouze depresivní počteníčko, prohlášení nabízí řešení

„Lidové vrstvy nejenom v České republice, i přes proklamovanou konjunkturu, mohou v krátké budoucnosti počítat s vyostřenou krizí, zhoršením životních podmínek, oklešťováním politických práv, což bude doprovázet (a doprovází) fašizace společnosti, militantnost kapitálu. Jediným východiskem je, aby se dělníci i ostatní zaměstnanci, drobní rolníci a živnostníci, mládež, ženy, důchodci zorganizovali v odborech i třídním dělnickém hnutí a neskákali na špek nejrůznějším pohůnkům kapitálu, ať již se jejich strany jmenují tak či onak. Pouze pracující organizovaní v třídním hnutí dokáží obhájit svá práva, zabránit rozšiřujícímu se válečnému konfliktu ve jménu zisku“.

 

Celý text najdete zde