Na podporu boje lidu Palestiny a aktivit demokraticky smýšlejících občanů Izraele!

Na základě historických postojů i aktuálních zpráv o stavu lidských práv na okupovaných územích vyjadřujeme svou solidaritu s utlačovaným palestinským lidem a jeho bojem proti reakčnímu a fašisoidnímu režimu v Izraeli. Rasistická politika sionismu po desetiletí týrá palestinské obyvatele, izraelský šovinismus se šíří světem jako nemoc. Podporujeme právo palestinského lidu na sebeurčení, právo žít důstojně a v míru a samozřejmost člověka nebýt utlačován z etnických, náboženských a rasových důvodů.

Zatímco jsou zprávy plné informací o islámském fundamentalismu, cíleně se zapomíná a zamlčuje judaistický fundamentalismus, který roky utlačuje okolní národy a ovlivňuje ostatní vlády k příklonu k reakční politice a tichému souhlasu s politikou latentního rasismu a náboženského fanatismu. Oblast, kde společně žijí Arabové a Židé bude skutečně svobodná a demokratická, až bude zbavena náboženského fundamentalismu, šovinismu a reakce reprezentované Izraelem, Saúdskou Arábií a Katarem – těmito vraždícími rukami Spojených států.