Ostře proti režimní propagandě: Třídní odbory OSČMS k antikomunistické kampani a hysterii k výročí srpna 68 !

Naše třídně orientované odborové sdružení ostře kritizuje antikomunistickou kampaň k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR, ostře kritizuje pokrytectví českých médií a české politické scény, která se pomocí lživého přepisu historie chce zbavit odpovědnosti za aktivní schvalování zločinů proti lidskosti prováděných imperialisty, paktem NATO a sionisty, které účelově zamlčuje.

I když k výročí 21. srpna 1968 budeme vydávat samostatné prohlášení, vysvětlující podstatu krize završené invazí, uvádíme i zde, že společenská a politická krize let 1968 a 1969 znamenala mimo jiné i snahu o destrukci jednotného a třídně orientovaného odborového hnutí, které bylo nástrojem velmi aktivní obhajoby práv pracujících a zárukou řady jejich benefitů, a po kapitalistickém vzoru jej chtělo rozdrobit do profesních, cechovních, odborových organizací, hájících pouze úzké zájmy a – jako v dnešní době- pouze s omezeným úspěchem a často stojící na straně zaměstnavatele. Snaha o návrat ke kapitalismu dostávala reálné obrysy a mluvit zde o jakési obrodě socialismu by byla jen iluze.

Současná kampaň antikomunistických subjektů od politických stran přes média po pseudovýzkumná pracoviště dává jasně najevo snahu zakrýt morální deficit současného neoliberálního režimu a jeho spoluúčast na sociálních problémech vlastních obyvatel i neštěstí lidí z dalších zemí.

Pokud máme hovořit konkrétními čísly , vstup vojsk si z různých důvodů vyžádal kolem stovky mrtvých spoluobčanů a obdobný počet mrtvých vojáků spojeneckých armád. Vojenské řešení krize neobhajujeme, i když je nutné dodat, že i toto „nejlepší z nejhorších řečení“ nám oddálilo nástup kapitalismu o 21 let.

Antikomunističtí pokrytci ale mlčí například o 2500 zabitých občanech Jugoslávské federace při agresi NATO v roce 1999, v době vstupu ČR do NATO a se souhlasem české vlády. Kdo se zodpovídá za 25x větší počet obětí?

Kdo se z vazalské české vlády zodpovídá za zavražděné, zraněné a uprchlíky agresí paktu NATO v Afganistánu, Iráku, Libyi a Sýrii? Kdo se zodpovídá za český souhlas, českou účast na agresi a okupaci?

Antikomunisté znovu ukázali své pokrytectví. Pokud se chce neoliberální režim tvářit  jako oběť invaze z roku 1968, pak je nutné říct: Není si už na co stěžovat, není už proč ronit krokodýlí slzy! Dali jste nás do úlohy agresora a okupanta,nikdo se nám nemusí omlouvat, naopak my se díky vám budeme muset omlouvat! Jako satelit USA, jako zem podřízená EU a paktu NATO nemáme jakékoli morální právo hrát si na ublížené, když se sami účastníme tisíckrát větších tragédií!

Sekretariát OS ČMS

www.stavkuj.cz

Vložte komentář jako první k "Ostře proti režimní propagandě: Třídní odbory OSČMS k antikomunistické kampani a hysterii k výročí srpna 68 !"

Zanechte komentář