Prostějovan se zúčastní odborářské konference proti terorismu a válce v Sýrii

Na pozvání syrské odborové centrály GFTU se v Damašku zúčastním konference GFTU a Světové odborové federace na téma „Solidarita se syrským lidem a pracujícími proti terorismu, blokádě a politice mezinárodní intervence“ .

Letím do Sýrie jako reprezentant českých třídních odborů OS ČMS a tato cesta se koná pod záštitou předsedy tohoto odborového sdružení a poslance Stanislava Grospiče.

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska ve své třídní a prozaměstnanecké politice navazuje na tradice československých třídních a revolučních odborů a její vnitřní i zahraniční postoje vychází z linie Světové odborové federace zastupující skoro 100 milionů pracujících světa.

Zúčastním se konference v Sýrii ,abych zde vystoupil jménem českých třídních odborů , členské organizace Světové odborové federace, a abych zde vyjádřil podporu syrskému lidu, syrské pracující třídě v boji proti imperialistické agresi ze USA, Turecka, reakčních arabských monarchií a sionistické diktatury v Izraeli. Je nutné říct, že terorismus je uměle vyvolaný právě USA, Saúdskou Arábií a Izraelem ve snaze destabilizovat Sýrii a další země regionu a posilnit vlastní hegemonii. Do tohoto gangu se svým quislingovským souhlasem zapojila i česká politická reprezentace, ať už její pravicová část nebo zrádci ze sociální demokracie. Souhlas s agresí proti Sýrii beru bez jakýchkoli kompromisů a ústupků jako pošpinění cti českého národa a pohrdání jeho historickou zkušeností.

Beru věc účasti na této konferenci v Sýrii jako věc cti a jako příležitost se důrazně distancovat od členství mé vlasti v kriminálním paktu NATO, podlézavosti české reprezentace imperialismu USA a EU a nechutným stanoviskům české vlády a ministerstva zahraničních věcí podporujícím agresi proti Sýrii. Česko se vnitřní zradou stalo satelitem USA, EU a Izraele, Češi ale svědomí neztratili.

Důrazně zde před fórem Syřanů a reprezentantů dalších zemí světa vyjádřím naše odmítnutí české účasti v tomto barbarském tažení i odmítnutí servility české vlády k imperialismu a sionismu.

Jestliže se české vlády od roku 1990 staly komplicem válečných tažení Spojených států, týká se tato smutná záležitost zkorumpované české reprezentace a zvráceného neoliberálního režimu, nikoli svědomí českých pracujících.

Konference v Damašku bude vhodným místem k projevu solidarity ze strany českých třídních odborů, které se na rozdíl od reformistických odborů sociálnědemokratické šlechty nezkorumpovaly ani nezaprodaly kapitalistům či imperialismu.

V Damašku tak zazní vzkaz českých třídních odborářů bratrskému národu, slova svědomí ,solidarity a přátelství vyjadřující, že Sýrie není sama.

Martin Peč