PVPRAVDA se loučí s Miloslavem Ransdorfem

Dnes nás navždy opustil neúnavný bojovník za socialismus, ortodoxní komunista, internacionalista, marxista-leninista, milovník umění, odpůrce mamonu, nepřítel milionářů,přítel chudých a trpících, bratr dělníků a rolníků, pracující inteligent a držitel řady titulů Miloslav Ransdorf.

Čest jeho památce!