Řím: Pocta revolucionáři Antoniu Gramscimu!

Fotka uživatele Partito Comunista.

Nedávno se na protestanstkém hřbitově v Římě konal pietní akt organizovaný novou Komunistickou stranou Itálie a Frontem komunistické mládeže, který uctil památku legendárního revolucionáře a Mussoliniho vězně Antonia Gramsciho.

S projevem vystoupil mladý představitel komunistů z PC a FCG Alessandro Mustillo:

„Antonio Gramsci se musí obracet v hrobě, když slyší komplimenty od pokrytců, kteří jsou členy PD (Demokratické strany)a silami z tzv. levice, které jsou zodpovědné za útok na práva pracujících, přítomnost Itálie v NATO, za protilidovou politiku EU. Gramsci nebyl muž pro všechna roční období, byl komunista, chtěl socialistické revoluce. Kdo dnes pokusí zkrotit jeho odkaz a používát pro vlastní spotřebu v duchu údajné dnešní „demokracie“, nemá Gramsciho čest ani jeho intelektuální poctivost!“

Italští komunisté se stejně jako předchozí pokrokové generace přihlásili k osobnosti a odkazu Gramsciho se slovy:

„Památka Antonia Gramsciho obnovuje náš závazek bojovat za emancipaci dělníků z kapitalistického útlaku, za socialistickou společnost. Ve jménu Gramsciho, věrni naší historii, pokračujeme až do vítězství!“

 

Fotka uživatele Partito Comunista.

Fotka uživatele Partito Comunista.

Fotka uživatele Partito Comunista.

Mezitím v Turíně položil věnec k pamětní desce na domě, kde Gramsci žil v letech 1919 – 21, tajemník Komunistické strany Marco Rizzo spolu se zástupci organizace mladých komunistů FCG.

Fotka uživatele Partito Comunista.

Fotka uživatele Partito Comunista.

Fotka uživatele Partito Comunista.

Kdo byl Antonio Gramsci?

Antonio Gramsci (23. ledna 1891, Ales – 27. dubna 1937, Řím) byl italský komunistický politik, publicista a marxistický filosof. Byl spolu s Togliattim a Longem nejvýraznější osobností Komunistické strany Itálie 20.století, byl dlouhodobě vězněn  fašistickým režimem a na následky tohoto věznění v roce 1937 zemřel. Gramsciho dílo zveřejnil Svaz komunistů SMKČ ve své digitální knihovně. Jedná se o díla Dopisy z vězení a Základy politiky. K osobnosti Antonia Gramsciho se vrátil i proslulý italský básník a režisér Pier Paolo Passolini sbírkou Gramsciho popel.