Severní Korea vyzývá svět: „Přidejte se k nám v boji proti světovému agresorovi USA!“

Centrála vládnoucí Korejské strany práce (KLDR) publikovala otevřené dopisy, adresované zahraničním politickým stranám, parlamentům a zemím světa, ve kterých jim vyjadřuje krom přátelských postojů také varování před USA, jejichž představitelé nedávno vyhrožovali KLDR před celým světem totálním zničením.

KLDR v dopisech hovoří o tom, že v žádném případě nehodlá ustupovat a bude „bojovat proti imperialistům až do konce za to, že se snaží zatáhnout KLDR do strašlivé jaderné války.“

Tato prohlášení vyzývají světové společenství a progresivní politické strany a lidi ke společnému boji proti americké agresi, ohrožující světovou bezpečnost, a apelují na vybudování nového společenství založeném na nezávislosti míru a spravedlnosti.

„Válka a agrese to je jejich (USA) způsob života, a je nutné proti tomu bojovat proto, aby byla zajištěna světová bezpečnost.“

Korejci dále uvádějí, že „k tomu, aby bylo dosaženo mezinárodní spravedlnosti a bráněno elementární právo na existenci lidstva, je nezbytně nutné čelit jaderné tyranii stejnými prostředky. Toto je pravda, která vyplývá z korejsko-americké konfrontace.“, dodává prohlášení.

Korejská centrála KSP důrazně vyzývá politické strany světa, kterým nejsou lhostejné hodnoty jako nezávislost, spravedlnost a mír, aby podnikly společné aktivity proti bezohledné americké politice, ženoucí lidstvo do jaderné katastrofy.

Korejci očekávají podporu a solidaritu s politikou KSP a lidem Koreje v jejich boji za obranu suverenity, důstojnosti, práva na existenci země a obranu míru a bezpečnosti na korejském poloostrově.