Stažení amerických sil z Jižní Koreje je požadavkem doby: 10/9/2015-Velvyslanectví KLDR Praha

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí vydal prohlášení k 70. výročí obsazení Jižní Koreje.

USA stále setrvává ve své bezohledné a nepřátelské politice věčného rozdělení Koreje a potlačování KLDR, což je v rozporu s jednoznačným přáním všech Korejců, kteří touží po míru a sjednocení od okupace Jižní Koreje.

Mluvčí dále v prohlášení pokračuje:

Za korejskou válkou a všemi ozbrojenými konflikty a potyčkami, které ničily Korejský poloostrov v posledních 70-ti letech, byly Spojené státy americké, jejichž síla, rozmístěná v Jižní Koreji, slouží k provokativním vojenským akcím.

Společná vojenská cvičení USA a Jižní Koreje se staly hlavním faktorem vzrůstajícího napětí, konfrontace a nedůvěry nejen mezi KLDR a USA, ale také mezi severem a jihem.

Tyto nebezpečné válečné hry vstoupily do tak bezohledné fáze, že se snaží uvést do praxe scénář momentu překvapení a preventivního útoku na KLDR, jako v nedávno publikovaném OPLANu 5015.

Americká vojenská přítomnost na jihu Koreje se stala záminkou pro chrastění zbraněmi proti severu.

USA hledaly záminku pro hromadění zbraní v souladu se svou „strategií vyvažování sil“ v asijsko-pacifické oblasti k ovládnutí světa.

To je skutečný důvod toho proč pravidelně uskutečňují vojenské akce a zvyšují napětí na Korejském poloostrově.

Tak dlouho jak budou mít USA své síly na jihu Koreje, ovlivňovat nejvyšší velení jihokorejské armády, tak dlouho se také budou mezikorejské vztahy od přítomnosti USA odvíjet.

Jak bylo požadováno v usnesení přijatém na 30. zasedání valného shromáždění OSN, stažení amerických sil z Jižní Koreje se stalo požadavkem doby, který nesnese již dalšího odkladu.

Jak nám ukazuje dohoda, jíž bylo dosaženo mezi oběma Korejemi na vysoké úrovni, sever a jih jsou země schopné se dohodnout, přejít krizi a chránit mír v duchu našeho národa. Takové banální záminky, že „přítomnost amerických vojenských sil je nutnou zárukou stability na Korejském poloostrově“, již nefungují.

(OPLAN – operační plán, který je rozpracován do nejmenšího detailu. Irák měl svůj OPLAN. Zde je myšleno ten, který je vypracován USA k likvidaci KLDR a zhroucení jejího režimu. pozn. red)

Originální dokument zde

Převzato z webu Korean Friendship Association – ČR

KFALOGOWHITE3

Překlad je chráněn autorskými právy, kopírování, šíření, distribuce, pouze se svolením KFA-ČR