Světová odborová federece vyjadřuje solidaritu pracujícím i lidu Palestiny

Světová odborová federace (WFTU) vyjadřuje svoji plnou, stabilní a dlouhotrvající třídní solidaritu palestinskému lidu a jejich boji za nezávislou vlast. Aktivně odmítáme genocidu páchanou na našich palestinských bratrech a sestrách, které se dopouští kriminální vláda Izraele.

Požadujeme ukončení izraelské agrese vůči Palestině, okupační politiky, blokády a genocidy páchané na palestinském lidu.

Odsuzujeme pokryteckou politiku a postoj vlád imperialistických zemí, zejména USA a zemí EU, které bezostyšně podporují rasistickou vládu Izraele a jeho kriminální činy proti palestinskému lidu.

Od svého vzniku v roce 1945 SOF byla stabilním a vytrvalým obráncem práv palestinského lidu na nezávislý a suverénní stát, a mnoho let se podílí na organizování a koordinování aktivit mezinárodní solidarity pracujících.
Lid Palestiny není sám, solidarizuje s ním mnoho národů světa.

Pod praporem SOF vyzýváme přátele, všechna militantní odborová sdružení světa a každou zemi k solidaritě s bojem palestinského lidu proti barbarství izraelské okupace. Vyzýváme k aktivitám na podporu solidarity s palestinským lidem.

 Boj a odpor palestinského lidu povede k vítězství!

Sekretariát SOF

 soflogo.png