Udávám, tedy jsem? Čtenář se opřel do Jakuba Čecha: Absolutně nechápe smysl a princip zákonů!

Ne každý bere nevydanou slevovou kartičku jako největší problém lidstva. Ne každý skočí na špek médiím, která si před volbami vytváří prapodivnou modlu, ke které se ale, krom hrstky havloidních pomatenců, nikdo nemodlí. Zatímco lidé nemají krom babišových koňských koblih co žrát a přemýšlí jak uživit rodiny, nebo posilují v montovnách za pár šupů, prostějovský nešťastník si krátí čas psaním stížností a medializací pseudoproblémů o hovně. Čtenář nám zaslal dopis, ve kterém rozebírá uměle protěžovanou havlistickou postavičku z Prostějova, kterou v podstatě za nic ocenila  ze zahraničí placená neziskovka.

„Já ho sleduji a bohužel vůbec přehled nemá, v zákonech a paragrafech se neorientuje, nejde o to, jestli mu chybí nebo nechybí životní zkušenosti. Problém je, že on absolutně nechápe smysl a princip zákonů. Komukoliv, kdo se orientuje ve veřejné správě, je to okamžitě zřejmé.

Když jsem se s ním bavil o některých jeho stížnostech a snažil se pochopit jeho argumentaci a odkazy na judikaturu, vždy se jednalo o věcně nesprávné úvahy. Mj. i z toho pramení nízká úspěšnost jeho podání, konkrétně na příkladech rozvedu v dalším textu.

Právo a prameny
Podívejte se na prameny práva v širším smyslu, vynechme nadnárodní a mezinárodní právo. To v těhle na první pohled žabomyších udáních není zas tak důležité. Svoji roli hraje spíše v oblasti ochrany spotřebitele, tam se vyplácí odkazovat na prameny mezinárodního práva v případných podáních na ČOI, i tak se samozřejmě řídí našimi zákony. V obecné rovině tu máme zákony a k nim vyhlášky a nařízení (které musí být v souladu se zákony). Vyhlášky vydávají územní samosprávné celky, ministerstva, nařízení vláda … to vše dohromady tvoří prameny práva. Abyste mohli vykládat a aplikovat právo odpovídajícím způsobem, je třeba to vše chápat v souvislostech. Další roli hraje komentář k zákonům, to jsou chytré knihy, které vydávají odborníci, a každý paragraf je zde dovysvětlen a obsahují případný odkaz na judikaturu existující v době vzniku komentáře.

Tomu v jeho věku dítě nemůže porozumět. Je to zhola nemožné, protože toto se studuje dlouhé roky na univerzitách v oborech Právo a právní věda, Právní specializace, Hospodářská politika a správa.

Výstupy Jakuba Čecha jsou amatérské, naprosto neprofesionální, z toho pramení nízká úspěšnost jeho udání a podání.

Zatěžování  úřadů
Jsem přesvědčen, že ten chlapec to nemá ze své hlavy, jeho nelogický výklad jednotlivých paragrafů zákona může u úředníků nebo právních specialistů vyvolat úsměv na rtech, ovšem v okamžiku, kdy Čech vyfabulovaný blábol podá písemně na úřad:

 • tak se s tím musí nějaký úředník zabývat
 • přidělit číslo jednací
 • vydat usnesení
 • rozhodnutí
 • napsat podrobné odůvodnění

Pak se takový trouba odvolá a rozhoduje o tom další nadřízený úředník, který si musí převzít celou věc, nastudovat, a zkontrolovat celou práci předchozího úředníka v nižším stupni a vydat znovu rozhodnutí.

Udávám, tedy jsem…
Uvědomte si, že takových NEÚSPĚŠNÝCH PODÁNÍ (právní nauka používá termín DENUNCIACE – UDÁNÍ) on podal, podle Večerníku zde, již více než 55. všechny neúspěšné…

Pak podal několik žádostí podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, ve kterým mu úředníci vycházeli nadmíru vstříc, přestože mu bylo pouze 14 a zákon nepočítal s tím, že s úřady v rámci podání informace bude komunikovat nezletilá osoba, za kterou vystupuje zákonný zástupce.

Podání žádosti o poskytnutí informace nekritizuji. Co kritizuji je absence nadhledu medií, která z rutinních žádostí, jenž jsou výjimečné pouze tím, že je Čech nepodal prostřednictvím zákonného zástupce, dělají média jakési vítězství nad úřady. Uvědomte si, jak moc mu vycházeli úředníci vstříc. Klidně mohli jeho žádost automaticky smést ze stolu a nechat ho podat žalobu.

Média tuto kauzu předkládají jako vítězství báječného aktivisty nad zlými úředníky. Ač to bylo úplně jinak. Hloupý Honza aka Jakub Čech se tázal na úřadě, kde ho nechali doplnit žádost tak, aby splňovala zákonné předpoklady. Přitom ti úředníci mu žádnou asistenci poskytovat nemuseli, mohli podle zákona písemně vyzvat, nechat doplnit podání a zmítnout mu ho, přesto mu vyhověli.

Zde si je třeba uvědomit, že společenská škodlivost jednání a činnosti páchané Jakubem Čechem, potažmo osobou, která ho vede a píše mu oznámení na Policii, je ještě vyšší než u kverulantských podání na úřady.

A jedeme dál
Zkuste si předtavit co takové křivé obvinění od Čecha způsobí a kolik stojí daňové poplatníky peněz, a jak takový proces probíhá… polopaticky:

 • JČ podá oznámení na Policii
 • tam si ho převezme policista
 • předá to kolegovi, který se tím bude zabývat, současně na to musí dohlížet státní zástupce
 • nějakou dobu probíhá procesní fáze prověřování
 • pokud by něco nasvědčovalo tomu, že byl spáchán trestný čin, přesune se do procesní fáze vyšetřování to se zatím nestalo, všechna oznámení Čecha byla odložena jako nedůvodná.

V případě, že něco nasvědčuje tomu, že by mohl být spáchán přestupek nebo správní delikt, přesune usnesením spis na místně příslušný úřad k přestupkové komisi, (to se stalo jednou nebo dvakrát):

 • zasedne přestupková komise, tzn minimálně tři lidi musí nastudovat celý spis
 • pak si předvolávají svědky, účastníky řízení, projednává se věc
 • nakonec jako vždy ve všech případech Jakuba Čecha došlo k odložení věci.

Nikdo nebyl za nic potrestán, protože se nic protiprávního nestalo.

Škody?
Je nutné si uvědomit, že všechny tyto orgány, v čase kdy vyšetřují křivá obvinění podaná Čechem, se nemohou věnovat vyšetřování skutečně páchané trestné činnosti. Dále je nutné si uvědomit, pokud se udáním Čecha musí věnovat státní zástupce, několik policistů, úředníci v přestupkových komisích, a pravidelně tato udání vychází naprázno, jelikož se potvrdí, že nedocházelo k páchání trestné činnosti ani ke spáchání přestupku či správního deliktu. Pak tu máme škody na straně státu, které lze vyčíslit formou nákladů obětovaných příležitostí ve stovkách tisíc korun.

Další škody jsou způsobené politikům, kteří si musí hradit náklady na zastupování.

Tak si uvědomte, kolik tento malý udavač, respektive jeho osoba, kterýá ho vede, dokázala napáchat za poslední dva rok škod nejen ystátu, ale i dotčeným soukromým osobám.

Jakub Čech nic než udávání tj. podání stížností/udání a oznámení na Policii ve své činnosti zatím nepředvedl.  Právní nauka užívá pojem „udavač“ („denunciant“) i jako neutrální označení osoby, která podá státnímu orgánu podnět pro zahájení jakéhokoli řízení, které je oprávněn státní orgán zahájit z moci úřední (bez návrhu soukromé osoby), především tedy trestní řízení.

V novější době takto působí trestní oznámení, stížnost ke správnímu orgánu a další druhy podání podle správního řádu… Tímto způsobem malý Pavlík Morozov sám argumentuje a dodává, že dává stížnosti a trestní oznámení, které by beztak musely příslušné orgány vyšetřovat, což tedy není úplně pravda, protože v trestním řádu jsou taxativně vymezeny skutkové podstaty, u kterých existuje oznamovací povinnost.“

Děkujeme čtenáři, jehož identitu nemůžeme prozradit a vystavit jej (nebo vyšťávit) havlistické perzekuci.