USA stojí za většinou válečných konfliktů, komentují Grospičovy třídní odbory útok na základnu v Sýrii!

Třídně orientované odbory OSČMS prostřednictvím svého lídra, poslance Stanislava Grospiče, v prohlášení reagují na pošlapávání mezinárodního práva a dohod, ke kterému dochází ze strany USA a Izraele na území Sýrie. USA a Izrael se snaží všemi silami zabránit mírovému procesu a postupu legitimních syrských vládních sil v boji proti terorismu.

Stanislav Grospič, lídr Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska, a Parlamentní skupiny přátel Sýrie

Spojené státy Americké nijak nezměnily svou tvář a nepřekročily svůj stín imperiální mocnosti, která se nechce v žádném případě vzdát postavení hegemona ve Světě. Nejde jen o výroky prezidenta USA Donalda Trumpa o jejich relevantnosti lze mít oprávněně vážné pohybnosti. Mnohem dramatičtější jsou kroky, které pod těmito výroky a ruku v ruce s americkým kapitálově vojenským mocenským komplexem jsou schopny skutečné vládnoucí elity USA ve Světě rozpoutat.

Bezprecedentní útok na Syrské letiště u Homsu pod raketovou palbou, ať již nálet provedly Spojené státy Americké či s jejich souhlasem Izrael jsou bezprecedentním, hrubým pošlapáním mezinárodního práva. Jeho důsledkem jsou další mrtví a zranění.

USA se staví rády do role mírotvorce, přitom právě oni nejvíce pošlapávají mezinárodní dohody, mírová ujednání jsou pro ně cárem papíru a OSN se zaštiťuji jen v případě jím vyhovujících zájmů. Přitom právě ony stojí za rozpoutáním většiny dnešních regionálních válečných konfliktů a občanských válek.

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska přináležíc k Světové odborové federaci tento krok lidské brutality a pošlapání mezinárodního práva nekompromisně odsuzuje. Na agresivní politiku USA a ostatních světových mocností doplácí především dělnická třída, lidé s nízkými příjmy, ženy, lidé staří, nemocní děti a sirotci, z nichž uměle rozpoutávané válečné konflikty jim ubírají základní lidské právo žít v míru.

Syrský konflikt je toho dokladem. Proto je našim heslem „Ruce pryč od Sýrie“, zastavme válečné šílenství, respektujme legitimní vládu a přistupme k ekonomické, sociální a kulturní obnově této změně, která je kolébkou dědictví celého lidstva. USA musí neprodleně si přestat hrát na světového četníka a šířit hrozbu dalších válečných konfliktů. Sýrie, její lid a legitimní vláda potřebují mír k obnově své země.

Stanislav Grospič