Ve 22:29 se zastavil svět: Odešel Fidel Castro!

Včera ve 22:29 místního času odešel ve svých 90 letech vrchní velitel kubánské revoluce, Dr. Fidel Castro Ruz, nejvýznamnější žijící státník světa. Jeho skon oznámil v televizním projevu k národu a světu Fidelův bratr, prezident republiky Kuba, předseda Státní rady a Rady ministrů Raul Castro Ruz. Odešla nejvýznamnější osobnost latinskoamerického a karibského regionu, nejvýznamnější osobnost světového revolučního hnutí, velký bojovník za ideje marxismu-leninismu v nelehké konfrontaci s imperialistickou převahou.

Na úmrtí Fidela Castra pietně zareagovaly i komunistické a pokrokové organizace v České republice. Fidel Castro byl velkým přítelem českého a slovenského lidu, velkým přítelem a spojencem naší revoluce a velkým vzorem těch, kteří se v našich zemích nesmířili s restaurací systému vykořisťování.

Kubánský lid a pracující třída celého světa ztratila ve Fidelovi bojovníka proti kapitalismu a imperialismu za důstojnost nejen lidu Kuby, ale pracující třídy celého světa. Fidel Castro byl zásadní postavou světového revolučního procesu a pokrokového hnutí, zásadní osobností emancipačního procesu lidstva, které se musí zbavit okovů kapitalismu a imperialismu, aby přežilo a aby žilo důstojně.

Fidel Castro, to je symbol socialismu, symbol revoluce, symbol lidskosti a vzor komunisty. Fidelova lidská pouť se skončila, jeho myšlenky a gigantické dílo spravedlnosti a pravdy zůstávají nesmrtelné.

Fidel Castro ve svém boji zvítězil, historie mu dala za pravdu!

Na věčné vítězství!

Socialismus nebo smrt! Zvítězíme!

Fidel Castro en el campamento militar de Columbia, La Habana. http://cdn.playbuzz.com/cdn/8efcc063-a2c7-4977-8ba3-9950ee5602b9/9d3073a6-cfa4-4b80-9683-aee491979d17.jpg http://cdn.playbuzz.com/cdn/8efcc063-a2c7-4977-8ba3-9950ee5602b9/8521e79a-7704-406b-abea-93d416f1eeb7.jpg http://cdn.playbuzz.com/cdn/8efcc063-a2c7-4977-8ba3-9950ee5602b9/79a3fb06-22a4-465d-8ee6-efb8cc1a4dc2.jpg http://cdn.playbuzz.com/cdn/8efcc063-a2c7-4977-8ba3-9950ee5602b9/6e778ab3-02c5-41f6-a0b7-c646844e3838.jpgFidel será recordado por su legado revolucionario y antiimperialista.

Speciál o Fidelovi zde