Více než polovina Izraelců si myslí, že se Izrael mění v rasistický stát

Průzkum provedený výzkumným ústavem Rafiho Smitha ukázal, že si více jak polovina obyvatelstva Izraele myslí, že se Izrael stává čím dál více rasistickým státem.

Přibližně 52% respondentů se domnívá, že Izrael v posledních dvou letech zažívá rostoucí rasistické nálady.

67% Palestinců, kteří mají od  roku 1948 bydliště v okupované Palestině, zaznamenalo obrodu rasismu a xenofobie v izraelské komunitě.

Podle průzkumu většina Izraelců věří, že Palestinci jsou hlavní obětí rasismu v 79% procentech případů.

Izraelský rasismus se zaměřuje také na 77% uprchlických komunit a na 75% zástupců etiopské komunity v Izraeli. 41% respondentů se domnívá, že rasismus útočí také na rusky mluvící komunity.

Vilém Krtička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický originál:

A poll conducted by the Rafi Smith research Institute showed that more than half of Israelis believe that Israel has become more racist. In the survey, 52% of respondents believe that over the past two years Israel has experienced rising racist sentiments. 67% of Palestinians residing in 1948 Occupied Palestine noted the resurgence of racism and xenophobia in the Israeli community. According to the survey, the majority of Israelis believe that Palestinians are the primary victims of racism with 79%. Israeli racism also targets 77% of refugee communities and 75% of the representatives of the Ethiopian community in Israel. 41% of respondents believe that racism affects Russian-speaking communities.