Video, které nemáte vidět! Podívejte se, co řekl Miloš Zeman v roce 1989

Silnou zemi, zajišťující svým občanů vysoký životní standard, pomáhal Zeman likvidovat. Jeho lživé projevy, ve kterých urážel Československo (např. přirovnáním k rozvojovým zemím) a vytvářel umělou a falešnou naději na změnu – která po socialismu logicky nemohla být jiná než kapitalismus – tak přispěly k destabilizaci režimu a instalování kapitalismu do naší země. Ta je dnes rozdělená na dvě kolonie Západu, ve kterých jsou lidé lokálním kapitalistům a zahraničním koncernům pouhým tržním a spotřebním zbožím a levnou pracovní silou.

Miloš Zeman lže a hovoří polopravdy!

VIDEO: Při projevu 89, při lámání chleba, Zeman mlží, cítí koryto.

Předtím:

 • Ekonomická soběstačnost.
 • Ekonomická demokracie – vlastní podniky řízené státem a občany.
 • Minimální nezaměstnanost.
 • Kvalitní zemědělství – schopné uživit populaci dostupnými, zdravými, domácími potravinami bez chemie.
 • Školství na vysoké úrovni – absence pseudooborů, jejichž lemplovití absolventi plní pouze úřady práce.
 • Neexistence soukromého podnikání – neexistence předražených zakázek, nižší hospodářská kriminalita, nebo exekutorská mafie.
 • Vykořisťování pracujících neexistovalo jako je tomu dnes, kdy podnikatelští parazité v honbě za vyššími zisky sdírají zaměstnance z kůže.
 • Bezplatné státní zdravotnictví dostupné každému.
 • Země nebyla součástí žádného imperialistického spolku – jako např. NATO nebo EU.
 • Bezpečný stát, jehož hranice byly pečlivě střeženy.
 • Kvalitní kultura, oproštěna od vlivů západního kulturního odpadu.

Zeman jako sluha sudetských Němců.

VIDEO: Odsun byl nedemokratický

Občané by se měli zamyslet nad tím, zda muž na hradě má alespoň zbytky morálního kreditu. Pamatujeme na to, jak se privatizovalo, jak se uzavírala opoziční smlouva? Zapomněli jsme snad, jak Miloš Zeman na počátku krize Rusko-Ukrajina zastával protiruské postoje, než pod tlakem občanů otočil o 180 stupňů, nebo obhajoval průjezd amerického konvoje?

Pokud je naše paměť krátká, je to rozhodně kandidát na příštího prezidenta č. 1!

Podívejte se na video:

LIDSKÁ PRÁVA V ČSSR