Zveřejnění zprávy o zvěrstvech amerických vojáků v Koreji

ZVEŘEJŇUJEME ZPRÁVU MEZINÁRODNÍ ŽENSKÉ KOMISE PRO VYŠETŘENÍ ZVĚRSTEV SPÁCHANÝCH AMERICKÝMI A LYSINMANOVSKÝMI VOJSKY V KOREJI

Pár slov redakce

USA se mediálně prezentují jako „ochránci světového míru“. Pokud jako kritérium míru hodnotíme války, bombardování, destabilizace regionů, likvidaci celých národů k tomu, aby kapitalisté a jejich sluhové vykrádali nerostná bohatství cizích států, potom je tedy USA tou nejmírumilovnější zemí.

Kapitalistická média v současnosti světové veřejnosti vymývají mozky až takovým neurvalým způsobem, že je propaganda přímo viditelná. Je to logické, kapitalistická média hrají konzervativní roli proto, aby lidé neviděli základní třídní parametry. Problémy světa nesvalí na kapitalisty, ale na úplně jiné faktory. Proč? Protože i média jsou soukromé vlastnictví a chrání režim soukromého vlastnictví k prospěchu vlastníků. Neřeknou vám, že existuje nějaký vykořisťovaný pracující, který se denně musí dávat najímat kapitalisty k tomu, aby přežil, aby zaplatil za živobytí.

O tom, že války vedené USA jsou na objednávku vojensko-průmyslového komplexu a bandy nekonečně nenasycených kapitalistů už některým (bohužel ne většině) soudným občanům došlo.

Myšlení však bolí a stojí úsilí a energii, a proto je médii  démonizováno přesně to, co stojí proti zájmům soukromého vlastnictví, zájmům USA a jiných imperialistických velmocí.

Jsme denně kapitalistickými médii přesvědčováni o tom, že socialistická KLDR, která nikdy na nikoho nezaútočila, nikdy na žádnou jinou zemi nepoužila atomové nebo jiné zbraně, je nepřítelem, zatímco kapitalistické USA pozabíjely a umučily miliony lidí v rámci honby za kapitalistickým ziskem. Kdo je skutečným nepřítelem? KLDR nikoliv. Její politika má ten nejmírumilovnější program.

Řídíce se ideologií Juche a politikou Songun je KLDR zemí socialistickou a schopnou úspěšně čelit imperialistické agresi USA přesto, že jsou na ni uvaleny zničující ekonomické sankce. Lidé z KLDR se  nevzdávají a naopak houževnatě vzdorují kapitalistickému barbarství.

V reakci na obrovskou občanskou poptávku po neutralizaci kapitalistické propagandy odpovídáme autentickou zprávou o zvěrstvech, kterých se dopouštěly USA v Koreji.
(Zpráva je na konci tohoto článku)

Z této zprávy jsme vycházeli i při informování o  varšavské konferenci týkající se KLDR

Ve zprávě se nachází  informace o neskutečných zvěrstvech, kterých se nedopouštěli ani nacističtí zločinci.

Válečné zločiny:

  • Řízení se dle japonského hesla „tří vše“ (Three Alls policy) – vše zabít, vše spálit, vše plenit.

Mezinárodní demokratická federace žen vydala v roce 1951 tzv. „Zprávu Mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných americkými a lysinmanovskými vojsky v Koreji“

Události v Sinydžu:

Město, nacházející se na korejsko-čínské hranici, bylo skoro celé zničeno, přestože nemělo žádný strategický průmysl. Počet obyvatel byl asi 126000. Bylo několikanásobně bombardováno vojsky OSN a největší škody byly způsobeny při náletech 8., 10., 11. listopadu 1950.

Nejhorší události nastaly však právě 8. listopadu 1950:

  • zničeno 16 ze 17 škol
  • z více jak 11000 obytných domů bylo zničeno 6800
  • bylo zabito více jak 5000 obyvatel, z toho 4000 žen a dětí.
  • Úmyslně byly shazovány zápalné bomby způsobující rozsáhlé požáry. Komise při pozdějším šetření zjistila, že obyvatelstvo, pokoušející se požáry hasit, bylo soustavně ostřelováno kulomety, a proto byl rozsah škod obrovský.

Podobný osud stihl i další města

Například Namši, Čendžu, Andžu, Sukčen, Sunsan. Pyongyang byl ze začátku zničen asi z 80%, později úplně – zničeno 93 škol, 6 institutů a všechny nemocnice. Ty byly mimochodem označovány velkým červeným křížem. Jednou z mála budov, které se zachovaly, bylo Pyongyangské muzem z něhož však byly ukradeny slavné sochy Budhy staré přes 2000 let. Docházelo též k nepopsatelným zvěrstvům. Očitá svědkyně Son-San Ri líčila případ ženy, kterou Američané vláčeli nahou po ulicích a pak ji zavraždili tak, že jí vložili rozžhavené železo do pochvy. Její dítě pohřbili zaživa. K pohřbívání zaživa docházelo často, jak tomu nasvědčuje hromadný hrob v Anaku. Byla nalezena i studna, ve které byly objeveny ostatky dítěte. A další.

Korejská válka trvala v období od roku 1950 až do roku 1953. Jihokorejská vojenská policie prováděla též hromadné popravy politických vězňů, kteří se provinili sympatiemi ke komunistům. Jednalo se asi o 7000 politických vězňů, kteří byli popraveni v okolí měst Tedžon a Soulu. Celkové odhady však ukazují, že více jak 100 000 politických vězňů bylo popraveno bez soudu kolem roku 1950.

Nemám zde prostor k výčtům všech těchto válečných zločinů, které byly páchány na korejském obyvatelstvu a infrastruktuře, ale domnívám se, že je nezbytné tyto připomínat k pochopení situace KLDR. O podobných případech mimo jiné svědčí i dokument z produkce BBC – Kill ‚Em All (Zabijte je všechny).

 

ZPRÁVA MEZINÁRODNÍ ŽENSKÉ KOMISE PRO VYŠETŘENÍ ZVĚRSTEV SPÁCHANÝCH AMERICKÝMI A LYSINMANOVSKÝMI VOJSKY V KOREJI

 

Žalujeme!

zalujeme

stáhnout zprávu zde